Behöver du hjälp med att skriva ut, kopiera eller scanna dokument och annat material?

Har du word-dokument, pdf-filer eller annat material som du vill skriva ut, kopiera eller scanna in enkelt? Kom in till vår butik så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig med utskrifter (både färg samt svartvita dokument), kopiering, scanning och fax. Enklast är om du skickar det du vill ha utskrivet till a.utskrift@gmail.com.

För att uppfylla lagar och regler kring lagring av potentiell personlig data har vi en regelbunden rensning och tömning av mejl i denna inkorg.